TT-CS Hi-Tech 2020

Firma Transition Technologies-Control Solutions wraz z Politechniką Wrocławską uruchomiła kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską.

Zapraszamy studentów Wydziałów: Energetycznego, Mechaniczno-Energetycznego i Elektroniki do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nowoczesnej technologii. Do konkursu mogą być zgłoszone prace dyplomowe przygotowane i obronione w roku akademickim 2019/2020.

Praca musi dotyczyć nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem automatyki, informatyki, robotyki, energetyki, zarządzania procesami, elektroniki i teleinformatyki.

TT-CS Hi-Tech

TEMAT:

NAJLEPSZA PRACA MAGISTERSKA W DZIEDZINIE NOWYCH TECHNOLOGII

NAGRODY:

3 x 3 000 zł & PLATNY STAŻ

STUDENCIE,  pamiętaj aby pobrać niezbędne dokumenty do zgłoszenia Swojej pracy. 😉

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie studenta

Zgłoszenie pracy dyplomowej