Jako Integrator systemów automatyki doskonale znamy zagrożenia cybernetyczne spotykane w sieciach OT. Chcemy wykorzystać Nasze wieloletnie doświadczenie do wsparcia Naszych klientów w identyfikacji zagrożeń i minimalizacji ryzyka związanego z ich wystąpieniem. Jako cel nadrzędny stawiamy sobie budowanie świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa wśród Naszych Klientów.

 • Projektujemy i wdrażamy systemy OT zgodnie z

  1. obowiązującymi wymaganiami i normami (w tym normą IEC 62443, ustawą o KSC), 
  2. standardem ANSI/ISA-95 dotyczącym architektury i separacji sieci,
  3. najlepszymi praktykami inżynierskimi, które bazują na Naszym wieloletnim doświadczeniu.
 • Zajmujemy się „utwardzaniem systemów” - hardening:

  1. wdrażanie usług katalogowych Active Directory,
  2. zarządzanie usługami systemowymi, 
  3. konfigurowanie polityk bezpieczeństwa dla systemów operacyjnych,
 • Wdrażamy systemy antywirusowe w sieciach OT

 • Dostarczamy sprzęt i konfigurujemy urządzenia sieciowe tj. switche, routery, firewalle

 • Zapewniamy bezpieczny zdalny dostęp do systemów OT

 • Przeprowadzamy audyty/analizy systemów OT pod kątem cyberbezpieczeństwa

 • Zapewniamy usługi konsultacyjne i wsparcie ekspertów OT w zakresie cyberbezpieczeństwa

 • DOSTARCZAMY SYSTEMY KLASY SIEM, BACKUP AND RECOVERY ORAZ NARZĘDZIA SŁUŻĄCE DO AKTYWNEGO I PASYWNEGO MONITORINGU SIECI

Cyberbezpieczeństwo to proces. Zapewniamy wsparcie Naszym Klientom na każdym etapie życia produktu. Pomagamy zarządzać bezpieczeństwem systemów w sposób ciągły.