roi

Zwrot inwestycji aplikacji zrobotyzowanej

O korzyściach związanych z wdrożeniem robotów w firmach produkcyjnych powiedziano już wiele, są to między innymi: zwiększenie produktywności oraz dynamiki procesów, poprawa jakości wyrobów, zwiększenie bezpieczeństwa i ergonomii pracy, lepsze wykorzystanie coraz trudniej dostępnego potencjału ludzkiego, minimalizacja monotonnych pracy.

Czytaj dalej