scada

Grafiki procesowe systemu wizualizacji SCADA

Nazwa SCADA pochodzi od angielskiego Supervisory Control And Data Acquisition. W luźnym tłumaczeniu oznacza to pobieranie, kontrolowanie i nadzór nad danymi. SCADA jest systemem wizualizacji, co nie oznacza, że służy wyłącznie do zamiany danych na łatwe do zrozumienia obrazy. W systemie SCADA można sterować procesem produkcyjnym poprzez zadawanie na panelu parametrów. Co więcej, system można projektować tak, by automatycznie reagował na alarmy.

Jaka jest różnica między systemem wizualizacji SCADA a HMI?

Zarówno SCADA jak i HMI (ang. Human Machine Interface) pobierają dane w czasie rzeczywistym. SCADA jest jednak systemem bardzo rozbudowanym i łatwym do ewentualnego rozwinięcia. Pozwala także na bardzo szczegółową obserwację.

System HMI w podstawowej wersji umożliwia sterowanie ograniczoną ilością parametrów za pomocą wbudowanego panelu operatorskiego. Więcej możliwości daje system HMI w połączeniu z aplikacją wizualizacyjną. W takim przypadku monitoring i sterowanie przebiegiem procesu może się odbywać na intuicyjnym ekranie. Jest on wyposażony w więcej funkcjonalności niż ekrany na panelu operatora.

W jaki sposób grafiki procesowe są przydatne użytkownikowi?

Grafiki procesowe są tym, co decyduje o niezwykłej intuicyjności systemów wizualizacji. Dane mogłyby być oczywiście prezentowane w formie tekstowej. Jednak czytając tak skonstruowany raport operator systemu mógłby się łatwo rozproszyć lub pomylić, a do tego o szybkiej i trafnej reakcji na dane nie byłoby mowy. Interfejs graficzny umożliwia zwiększenie wydajności ludzi, gdyż ułatwia im zdalne nadzorowanie technologicznych procesów przemysłowych. Na ekranach dotykowych można nawet umieścić przyciski sterujące.

Jak to się ma do automatyki przemysłowej?

Automatyzacja przemysłu nie prowadzi do całkowitego wyeliminowania udziału człowieka. Trend ten służy raczej zminimalizowaniu jego działań podczas zadań powtarzalnych. Do tego umieszczone na serwerze oprogramowanie może wykonywać skomplikowane obliczenia. Wciąż jednak w którymś momencie człowiek będzie współpracować z maszyną. Grafiki procesowe mają tę współpracę ułatwić.

Interfejs zawierający grafiki procesowe systemu wizualizacji SCADA zawsze programuje się pod realne potrzeby użytkownika. Odpowiednia konfiguracja sprawia, że operator monitoruje dokładnie te procesy, na które ma zwracać uwagę podczas swojej pracy. A ponieważ system SCADA jest nadrzędny wobec sterowników PLC i urządzeń wykonawczych, człowiek może skorygować działanie maszyn w dowolnym momencie.